Da li ili dali – kako se ispravno piše?

Jedno od čestih pitanja u crnogorskom jeziku jeste kako se ispravno piše spoj riječi koji uvodi zavisnu upitnu rečenicu – da li se piše odvojeno “da li” ili spojeno “dali”?

Odgovor je jednostavan – ispravno je pisati odvojeno, dakle “da li”.

Iako se u govornom jeziku često čuje i spojeno “dali”, to nije gramatički ispravno prema pravilima crnogorskog standardnog jezika. Riječ “da” u ovom slučaju je veznik koji uvodi zavisnu rečenicu, dok je “li” pomoćni glagol biti koji se koristi za postavljanje pitanja.

Kako veznik “da” i pomoćni glagol “li” imaju svaki svoju ulogu u rečenici, trebaju se pisati odvojeno.

Da li ili dali – primjeri ispravne upotrebe

  • Da li si dobro spavao?
  • Da li želiš kafu ili čaj?
  • Nijesam siguran da li ću moći doći na vrijeme.

Dakle, imajte na umu – u crnogorskom standardnom jeziku isključivo je ispravno “da li”, a spojeno pisanje “dali” smatra se pogrešnim.

Jednostavno je zapamtiti pravilo da veznik “da” i pomoćni glagol “li” pišemo odvojeno kada uvodimo upitnu rečenicu.

Nadam se da vam je ovaj kratki podsjetnik pomogao da se prisjetite ovog čestog pravopisnog pravila.

Scroll to Top