Kako se piše

Dobrodošli u našu blog kategoriju “Kako se piše” posvećenu jezičkim nedoumicama. U njoj ćemo zajedno istraživati različite aspekte pravopisa, gramatike i pravilne upotrebe jezika. Bez obzira da li se suočavate sa dilemama u vezi sa pravilima pisanja ili jezičkim nedoumicama.

Kako se piše auto-put ili autoput?

Da li je pravilno napisati “auto-put”, “auto put” ili pak “autoput”? Pravopis crnogorskog jezika propisuje da se riječ “auto-put” piše s crticom između prefiksa “auto” i riječi “put”.  Međutim, u svakodnevnoj upotrebi često se može čuti i vidjeti da se ova riječ piše i kao jedna riječ “autoput”. U ovom tekstu ćemo detaljno objasniti zašto …

Kako se piše auto-put ili autoput? Read More »

Kako se piše autentikacija ili autentifikacija?

Kako se tačno piše – autentikacija ili autentifikacija? Ovo pitanje često zbunjuje i izvorne govornike. Riječ je zapravo o dvije inačice iste riječi koje imaju isto značenje, a razlikuju se samo po obliku. Autentikacija ili autentifikacija? U crnogorskom standardnom jeziku prihvaćena je varijanta autentifikacija.  Ova riječ označava postupak provjere identiteta neke osobe ili entiteta, odnosno …

Kako se piše autentikacija ili autentifikacija? Read More »

Kako se piše ad ili a.d.

Kada pominjemo u dokumentima akcionarsko društvo, često imamo potrebu da koristimo skraćenu verziju. Ali kako se piše ad ili a.d.? Saznajte u nastavku. Kako se piše ad ili a.d.? Na crnogorskom jeziku se skraćenica za akcionarsko društvo piše “a.d.”. Dakle, pravilno je: a.d. A ne: ad To je propisano Pravopisom crnogorskog jezika, koji navodi da …

Kako se piše ad ili a.d. Read More »

Pretpostaviti ili predpostaviti? Kako se piše

Pravilan oblik je “pretpostaviti”, a ne “predpostaviti”. Razlog za to leži u pravilu o jednačenju suglasnika po zvučnosti. Po ovom pravilu, zvučni suglasnik “d” ispred bezvučnog suglasnika “p” prelazi u svoj bezvučni par “t”.  Ovo pravilo se dosljedno primenjuje u tvorbi imenica, pridjeva i glagola nakon određenih domaćih prefiksa, među kojima se nalazi i “pred-“. …

Pretpostaviti ili predpostaviti? Kako se piše Read More »

U redu ili uredu – kako se piše pravilno?

Pitanje pravilnog pisanja izraza “u redu” ili “uredu” često zbunjuje jezičke korisnike. Ipak, razjasnićemo ovu nedoumicu istraživanjem gramatičkih pravila jezika. U redu ili uredu Pravilno se piše “u redu”. Zašto se piše tako? Pitanje da li treba napisati “u redu” ili “uredu” često izaziva nedoumice. Ipak, ispravno je koristiti izraz “u redu”.  Razlog leži u …

U redu ili uredu – kako se piše pravilno? Read More »

Kud god ili kudgod

Pitanje kako pravilno pisati prilog “kud god” ili “kudgod” često izaziva nedoumice. U crnogorskom i srpskom jeziku postoje određena pravila koja definišu kada se ova dva oblika koriste i koje je njihovo tačno značenje. Ovdje ćemo detaljnije objasniti razliku između “kud god” i “kudgod”, navešćemo primjere pravilne i nepravilne upotrebe i na kraju izvesti zaključak. …

Kud god ili kudgod Read More »

Sumljivo ili sumnjivo

Pravilno pisanje riječi “sumljivo” i “sumnjivo” često zbunjuje govornike našeg jezika. U ovom tekstu detaljno ćemo objasniti razliku između ove dvije riječi, pravopisna pravila koja određuju njihovu upotrebu i dati konkretne primjere pravilno i nepravilno napisanih rečenica. Sumljivo ili sumnjivo Pravilno se piše “sumnjivo”. Ova riječ potiče od pridjeva “sumnjiv” koji je izveden od imenice …

Sumljivo ili sumnjivo Read More »

Scroll to Top