Latinske izreke i citati: 100 najboljih latinskih citata

Latinske izreke ostaju popularne zbog svoje percipirane mudrosti i autoriteta koji proizilaze iz drevnih naučnih tradicija, kao i zbog faktora novine upotrebe nepoznatog jezika koji začinjava vlastite izraze. 

Kulturni prestiž povezan sa poznavanjem latinskog i klasične antike također igra ulogu, signalizirajući široka intelektualna interesovanja. Štoviše, gramatička struktura latinskog jezika podliježe nezaboravnim maksimama koje se često ponavljaju. 

Kroz ovu kombinaciju gravitacije, novosti, sofisticiranosti, sadržajnosti i duhovne aure, latinske izreke i citati, i dalje su privlačno retoričko sredstvo u mnogim kontekstima.

Latinske izreke

Pročitajte 100 najpopularniji latinskih izreka i citata, kao i njihov prevod i značanje.

“Carpe Diem”

Prevod: Iskoristite dan.

Značenje: Iskoristite sadašnji trenutak na najbolji način bez brige o budućnosti.

“Veni, Vidi, Vici”

Prevod: Dođoh, vidjeh, pobijedih.

Značenje: sažet način Julija Cezara da objavi svoju brzu, konačnu pobjedu u bitci.

“Et tu, Brute?”

Prevod: Zar i ti, Brute?

Značenje: Navodno posljednje Cezarove riječi, koje izražavaju njegov šok i izdaju što ga je izbo njegov prijatelj Brutus.

“Alea iacta est”

Prevod: Kocka je bačena.

Značenje: rekao je Julije Cezar nakon prelaska Rubikona, što označava tačku bez povratka.

“Cogito, ergo sum”

Prevod: Mislim, dakle jesam.

Značenje: René Descartesova filozofska izjava o postojanju i svijesti.

“Amor Vincit Omnia”

Prevod: Ljubav pobjeđuje sve.

Značenje: Čuveni stih rimskog pjesnika Vergilija koji sugerira nadmoćnu snagu ljubavi.

“Tempus fugit”

Prevod: Vrijeme leti.

Značenje: Izraz o brzom protoku vremena.

Pročitaj i ovo:

“Ad astra per aspera”

Prevod: Preko trnja do zvijezda.

Značenje: Fraza koja označava da velika postignuća dolaze kroz poteškoće.

“Memento mori”

Prevod: Zapamtite da ćete umrijeti.

Značenje: Podsjetnik na smrtnost i neizbježnost smrti.

“Non ducor, duco”

Prevod: Ja nisam vođen, ja vodim.

Značenje: Deklaracija o nezavisnosti i vođstvu.

“Aqua vitae”

Prevod: Voda života.

Značenje: Odnosi se na alkoholna pića, izvorno korištena za opisivanje destilovanih pića.

“Ars longa, vita brevis”

Prevod: Umetnost je duga, život je kratak.

Značenje: Trajna priroda umjetnosti u suprotnosti sa kratkoćom ljudskog života.

“Audere est facere”

Prevod: Usuditi se znači raditi.

Značenje: ohrabruje preduzimanje hrabrih akcija.

“Aut viam inveniam aut faciam”

Prevod: Naći ću način ili ga napraviti.

Značenje: Izjava o odlučnosti i snalažljivosti.

“Ave atque vale”

Prevod: Pozdrav i zbogom.

Značenje: pozdrav ili zbogom.

“bona fide”

Prevod: U dobroj namjeri.

Značenje: Nešto urađeno pošteno i iskreno.

“Caveat emptor”

Prevod: Neka se kupac čuva.

Značenje: Upozorenje da je kupac dužan provjeriti kvalitetu robe prije kupovine.

“Ceteris paribus”

Prevod: Sve ostale stvari su jednake.

Značenje: Pretpostavka da sve ostalo u situaciji ostaje konstantno.

“Circulus in probando”

Prevod: Zaokruži u dokazivanju.

Značenje: opisuje logičku zabludu u kojoj se argument vrti oko sebe.

“Corpus delicti”

Prevod: Tijelo zločina.

Značenje: Konkretan dokaz zločina, poput leša.

“cum laude”

Prevod: Uz pohvale.

Značenje: Termin koji se koristi u akademskim diplomama za počasti.

“de facto”

Prevod: U stvari.

Značenje: Nešto što postoji u stvarnosti, bez obzira na formalno priznanje.

“de jure”

Prevod: Po zakonu.

Značenje: Nešto što je zakonito, po pravu.

“Deus ex machina”

Prevod: Bog iz mašine.

Značenje: Neočekivana moć ili događaj koji spašava naizgled beznadežnu situaciju.

“Divide et impera”

Prevod: Zavadi pa vladaj.

Značenje: Strategija održavanja kontrole nad svojim podređenima ili subjektima podsticanjem neslaganja među njima.

“Dulce et decorum est pro patria mori”

Prevod: Slatko je i prikladno umrijeti za svoju zemlju.

Značenje: Izražava plemenitost žrtvovanja za svoju naciju.

“Ecce homo”

Prevod: Evo čovjeka.

Značenje: Riječi koje je koristio Poncije Pilat kada je predstavio Isusa Krista gomili.

“Errare humanum est”

Prevod: Grešiti je ljudski.

Značenje: Priznanje da je pravljenje grešaka svojstveno ljudskom životu.

“Ex cathedra”

Prevod: Sa stolice.

Značenje: Sa autoritetom, posebno u pogledu papine nepogrešivosti.

“Ex libris”

Prevod: Iz knjiga.

Značenje: Koristi se za označavanje vlasništva nad knjigom, kao na ekslibrisu.

“Ex nihilo nihil fit”

Prevod: Ništa ne dolazi iz ničega.

Značenje: Sve mora imati izvor ili uzrok.

“Fiat lux”

Prevod: Neka bude svjetlost.

Značenje: Fraza iz Knjige Postanka u Bibliji.

“Fidei defensor”

Prevod: Branitelj vjere.

Značenje: Titula koju je Henriju VIII dao papa, a kasnije su je usvojili britanski monarsi.

“Homo sapiens”

Prevod: Mudar čovjek.

Značenje: Naučni naziv za ljudsku vrstu.

“u odsustvu”

Prevod: U odsustvu.

Značenje: Pravni izraz za nekoga ko nije prisutan, ali je zastupan.

“In loco Parentis”

Prevod: Na mjestu roditelja.

Značenje: Odgovornost osobe ili organizacije za obavljanje neke od funkcija ili odgovornosti roditelja.

“In medias res”

Prevod: U središte stvari.

Značenje: Započinjanje naracije usred radnje.

“U sjećanju”

Prevod: U spomen na.

Značenje: Fraza koja se koristi u posvetama i epitafima.

“in situ”

Prevod: Na originalnom mjestu.

Značenje: Nešto što postoji u svom izvornom ili prirodnom položaju.

“In vino veritas”

Prevod: U vinu, istina.

Značenje: sugerira da je veća vjerovatnoća da će ljudi govoriti svoje prave misli kada su u alkoholiziranom stanju.

“ipso facto”

Prevod: Po samoj činjenici.

Značenje: Nešto što je očigledno bez potrebe za dodatnim dokazima.

“Lapsus linguae”

Prevod: lapsus.

Značenje: Nenamjerna greška u govoru.

“Lex talionis”

Prevod: Zakon odmazde.

Značenje: princip oko za oko.

“Locus standi”

Prevod: Mjesto stajanja.

Značenje: Pravo ili sposobnost podnošenja tužbe ili pojavljivanja na sudu.

“Mea culpa”

Prevod: Moja greška.

Značenje: Priznanje nečije greške.

“Modus operandi”

Prevod: Način rada.

Značenje: Određen način ili metoda da se nešto učini, posebno onaj koji je karakterističan ili dobro uspostavljen.

“Nemo judex in causa sua”

Prevod: Niko ne bi trebao biti sudija u svom predmetu.

Značenje: Načelo nepristrasnosti u pravnom sistemu.

“Nil desperandum”

Prevod: Nikada ne očajavajte.

Značenje: Poziv da se ne gubi nada.

“Nolens volens”

Prevod: voljan ili nevoljan.

Značenje: Ukazuje na to da je nešto neizbježno, bez obzira da li oni koji su uključeni to žele.

“Non sequitur”

Prevod: Ne slijedi.

Značenje: Izjava koja nije logički povezana s onim što joj je prethodilo.

“Novus ordo seclorum”

Prevod: Novi poredak vjekova.

Značenje: Fraza na poleđini Velikog pečata Sjedinjenih Država, koja označava novu eru američke istorije.

“O tempora, o mores!”

Prevod: Oh, vremena! Oh carine!

Značenje: Jadikovanje o stanju u društvu i njegovom moralu.

“Panem et circenses”

Prevod: Hleb i cirkusi.

Značenje: Stvaranje javnog odobravanja putem skretanja pažnje, odvraćanja pažnje ili pukog zadovoljenja neposrednih, površnih potreba stanovništva.

“pater familias”

Prevod: Otac porodice.

Značenje: glava porodice ili domaćinstva.

“Pax Romana”

Prevod: Rimski mir.

Značenje: Dugo razdoblje relativnog mira i stabilnosti koje je doživjelo Rimsko Carstvo.

“po glavi stanovnika”

Prevod: Po glavama.

Značenje: Za svaku osobu; u odnosu na osobe uzete pojedinačno.

“dnevnica”

Prevod: Po danu.

Značenje: Naknada ili isplata za svaki dan.

“per se”

Prevod: Samo po sebi.

Značenje: Intrinzično ili samo po sebi.

“Persona non grata”

Prevod: Nepoželjna osoba.

Značenje: Odnosi se na stranu osobu čiji je ulazak ili boravak u određenoj zemlji vlada te zemlje zabranila.

“Post hoc ergo propter hoc”

Prevod: Nakon ovoga, dakle zbog ovoga.

Značenje: Logička zabluda da je, budući da je jedan događaj slijedio drugi, prvi događaj izazvao drugi.

“Obdukcija”

Prevod: Nakon smrti.

Značenje: Pregled tijela nakon smrti.

“Prima facie”

Prevod: Na prvo lice.

Značenje: Na osnovu prvog utiska; prihvataju kao tačne dok se ne dokaže suprotno.

“Pro bono”

Prevod: Za dobro.

Značenje: Radovi koji se obavljaju besplatno, posebno pravni poslovi za klijenta sa niskim primanjima.

“pro rata”

Prevod: Prema stopi.

Značenje: Proporcionalno; prema stopi, postotku ili udjelu.

“Usluga za uslugu”

Prevod: Nešto za nešto.

Značenje: Razmjena dobara ili usluga, gdje je jedan prijenos uvjetovan drugim.

“Quo vadis?”

Prevod: Gdje ideš?

Značenje: Pitanje o tome kuda neko ide, fizički ili u životu.

“Requiescat in pace” (R.I.P.)

Prevod: Počivaj u miru.

Značenje: Fraza koja se obično koristi u epitafima.

“Sapere aude”

Prevod: Dare to know.

Značenje: Poziv na potragu za znanjem.

“Semper fidelis”

Prevod: Uvijek vjeran.

Značenje: Moto marinaca Sjedinjenih Država.

“Sic transit gloria mundi”

Prevod: Tako prolazi slava svijeta.

Značenje: Podsjeća da su sve zemaljske stvari prolazne.

“status quo”

Prevod: Postojeće stanje stvari.

Značenje: Odnosi se na trenutnu situaciju; kako stvari sada stoje.

“Sub poena”

Prevod: Pod kaznom.

Značenje: Pravni izraz za sudski poziv, nalog kojim se nekome nalaže da prisustvuje sudu.

“sui generis”

Prevod: Svoje vrste.

Značenje: Jedinstveno, u klasi za sebe.

“Summa cum laude”

Prevod: Uz najveće pohvale.

Značenje: Najviši nivo akademskog priznanja.

“Tabula rasa”

Prevod: Ostrugana tableta.

Značenje: Odnosi se na čist list, ili na odsustvo unaprijed stvorenih ideja.

“Tempus fugit”

Prevod: Vrijeme leti.

Značenje: Brz protok vremena.

“Terra incognita”

Prevod: Nepoznata zemlja.

Značenje: Neistražena teritorija ili polje znanja.

“Ultima ratio”

Prevod: Poslednji argument.

Značenje: Posljednji argument ili mjera, koja se često odnosi na rat.

“Urbi et orbi”

Prevod: Gradu i svijetu.

Značenje: Fraza koja označava da je poruka namijenjena i stanovnicima Rima i svijeta.

“Vade mecum”

Prevod: Idi sa mnom.

Značenje: Knjiga ili vodič koji osoba nosi sa sobom radi konsultacija.

“Verbatim et litteratim”

Prevod: Riječ po riječ i slovo po slovo.

Značenje: Tačno slijedi original.

“obrnuto”

Prevod: Obrnuto.

Značenje: Označava da je situacija reverzibilna ili da je obrnuto.

“Vox populi”

Prevod: Glas naroda.

Značenje: Mišljenja ili uvjerenja većine.

“Vox nihili”

Prevod: Glas ničega.

Značenje: Odnosi se na nešto beznačajno ili bez vrijednosti.

“a priori”

Prevod: Iz ranijeg.

Značenje: Nešto poznato iz teorijske dedukcije, a ne iz empirijskog zapažanja.

“Ad hominem”

Prevod: Za osobu.

Značenje: Zabluda koja napada osobu umjesto da se bavi argumentom.

“Ad infinitum”

Prevod: Do beskonačnosti.

Značenje: Nastavlja se zauvijek, bez ograničenja.

“Ad mučnina”

Prevod: Do mučnine.

Značenje: Nešto što se ponavlja toliko često da postaje dosadno ili zamorno.

“Alma mater”

Prevod: Hranjiva majka.

Značenje: Škola, koledž ili univerzitet koji je neko pohađao.

“Anno Domini (A.D.)”

Prevod: U godini našeg Gospoda.

Značenje: Koristi se u kršćanskom kalendaru za označavanje ili broj godina u gregorijanskom kalendaru.

“Ante meridiem (A.M.)”

Prevod: Prije podne.

Značenje: Odnosi se na vrijeme prije podneva.

“Post meridiem (P.M.)”

Prevod: Poslije podneva.

Značenje: Odnosi se na vrijeme poslije podneva.

“bona fide”

Prevod: Sa dobrom vjerom.

Značenje: Nešto iskreno ili urađeno iskreno.

“Casus belli”

Prevod: Slučaj rata.

Značenje: Čin ili situacija koja izaziva ili opravdava rat.

“Compos mentis”

Prevod: U nastrol uma.

Značenje: Mentalno sposoban za donošenje odluka.

“Cui bono?”

Prevod: Za čije dobro?

Značenje: Pita ko ima koristi od zločina, pa je možda i počinilac.

“Deus vult”

Prevod: Bog hoće.

Značenje: moto povezan s križarskim ratovima.

“Exempli gratia (npr.)”

Prevod: Primjera radi.

Značenje: Koristi se za predstavljanje primjera.

“Habeas corpus”

Prevod: Imat ćete tijelo.

Značenje: Pravni princip da osoba ne može biti pritvorena bez izvođenja pred sud.

“In flagrante delicto”

Prevod: U žarkom napadu.

Značenje: Uhvaćen na djelu počinjenja krivičnog djela.

Scroll to Top