Ne znam ili neznam

Pisanje riječi odvojeno ili spojeno jedna je od češćih pravopisnih nedoumica kod izvornih govornika našeg jezika. Jedan od takvih primjera je i pitanje da li treba pisati „ne znam“ odvojeno ili spojeno kao „neznam“.

U ovom tekstu bavićemo se upravo ovim pitanjem, objašnjavajući pravopisna pravila i razloge zbog kojih se preporučuje upotreba odvojenog pisanja.

Ne znam ili neznam

Prema pravopisu, pravilno je pisati odvojeno „ne znam“

Dakle, ne spojeno kao jedna riječ „neznam“.

Iako se u govornom jeziku često može čuti spojeno „neznam“, to nije preporučljivo prenositi u pisanu formu. Razlog za to je što odvojeno pisanje jasnije prenosi značenje.

Zašto se piše tako

Kada se piše odvojeno „ne znam“, jasno je da je „ne“ negacija glagola „znati“ u 1. licu jednine prezenta. Ovako napisano, čitalac nedvosmisleno shvata o kojoj se riječi radi.

Kada bismo spojili „neznam“, moglo bi se pomisliti da je to jedna riječ koja ima različito značenje. Naš jezik nema riječ „neznam“ kao leksem, pa bi ovakvo pisanje bilo pogrešno.

Pravopis jezika stoga preporučuje odvojeno pisanje riječi „ne“ i glagola kao pokazatelja lica. Na ovaj način se jasno prenosi gramatičko značenje.

Primjer pravilno napisane rečenice

Evo jednog primjera pravilno napisane rečenice s odvojenim pisanjem „ne znam“:

Ne znam odgovor na to pitanje.

Ovako napisana rečenica jasno stavlja do znanja da subjekat (ja) ne zna odgovor na neko pitanje. Koristi se negacija „ne“ i glagol „znati“ u 1. licu jednine prezenta „znam“.

Značenje je potpuno jasno i nedvosmisleno.

Primjer pogrešno napisane rečenice

A evo i primjera kako NE treba pisati:

Neznam odgovor na to pitanje.

Iako bi prosječan govornik razumio značenje ovako napisane rečenice, ona nije pravopisno ispravna. Riječ „neznam“ ne postoji u crnogorskom ili srpskom jeziku i zato je treba izbjegavati u pisanju.

Zaključak: Ne znam ili neznam

Dakle, prema pravopisu, ispravno je pisati „ne znam“ odvojeno. Iako se u govoru često koristi spojeno „neznam“, to treba izbjegavati u pisanju.

Odvojeno pisanje jasnije prenosi značenje i gramatičke odnose. Stoga, kada želimo reći da nešto ne znamo, uvijek treba posebno napisati riječ „ne“ kao negaciju i glagol „znati“ u odgovarajućem licu.

Povezano:

Scroll to Top