Kako se piše ad ili a.d.

Kada pominjemo u dokumentima akcionarsko društvo, često imamo potrebu da koristimo skraćenu verziju. Ali kako se piše ad ili a.d.? Saznajte u nastavku.

Kako se piše ad ili a.d.?

Na crnogorskom jeziku se skraćenica za akcionarsko društvo piše “a.d.”.

Dakle, pravilno je:

a.d.

A ne:

ad

To je propisano Pravopisom crnogorskog jezika, koji navodi da se posle skraćenice koja se sastoji od početnih slova više riječi stavlja tačka.

Tako možemo često pročitate i sljedeće skraćenice:

a.d. – akcionarsko društvo

d.o.o. – društvo s ograničenom odgovornošću

Dakle, na crnogorskom jeziku je ispravno koristiti “a.d.” kada se misli na skraćenicu za akcionarsko društvo.

Česte pretrage

Scroll to Top