Sumljivo ili sumnjivo

Pravilno pisanje riječi “sumljivo” i “sumnjivo” često zbunjuje govornike našeg jezika. U ovom tekstu detaljno ćemo objasniti razliku između ove dvije riječi, pravopisna pravila koja određuju njihovu upotrebu i dati konkretne primjere pravilno i nepravilno napisanih rečenica.

Sumljivo ili sumnjivo

Pravilno se piše “sumnjivo”. Ova riječ potiče od pridjeva “sumnjiv” koji je izveden od imenice “sumnja”. Značenje riječi “sumnjivo” tiče se situacije ili pojave koja budi sumnju, izaziva sumnju.

S druge strane, riječ “sumljivo” ne postoji u standardnom crnogorskom ili srpskom jeziku. Ona bi se gramatički izvodila od glagola “sumnjati”, ali takva izvedenica nije u upotrebi.

Zašto se piše tako

Pravopis precizno definiše da se pridjev “sumnjiv” i prilog “sumnjivo” pišu sa “n”, dok riječ “sumljivo” nije predviđena standardom. Ove preporuke zasnivaju se na gramatičkoj analizi i tradiciji pisane riječi u jeziku.

Upotreba nepostojeće riječi “sumljivo” smatrala bi se greškom jer nije u skladu sa morfološkim i pravopisnim normama. Stoga, pravilno je koristiti “sumnjivo” kada se opisuje situacija koja budi sumnju.

Primjer pravilno napisane rečenice

Njegovo ponašanje bilo je prilično sumnjivo pred polazak na put.

Ova rečenica koristi prilog “sumnjivo” u skladu sa pravopisom i značenjem – opisuje se ponašanje koje budi sumnju. Dakle, riječ je pravilno napisana.

Primjer pogrešno napisane rečenice

Policija je pratila sumljivog čovjeka koji se kretao unaokolo.

U ovom primjeru nepravilno je upotrijebljena riječ “sumljivog” umjesto standardnog oblika “sumnjivog”. Ta riječ ne postoji u crnogorskom jeziku, pa je rečenica pogrešno napisana.

Zaključak: Sumljivo ili sumnjivo

Poznavanje pravopisne norme i gramatičkih pravila neophodno je za pravilno pisanje riječi “sumnjivo”. Izmišljanje riječi poput “sumljivo” smatralo bi se greškom jer odstupa od standarda.

Pažljivim pisanjem i provjerom spornih riječi u rječnicima i pravopisnim priručnicima možemo ih pravilno koristiti i izbjeći česte greške

Povezano:

Scroll to Top